Навигация по сайтуНавигация по сайту

Статьи с тегом: очищение организма

Очищение организма в соответствии с фазами Луны

Очищение организма в соответствии с фазами Луны
Как показывают наблюдения, луна влияет на человека и наибольшее влияние Луна оказывает один раз, через каждые 29,5 дней. Луна гораздо меньше Солнца, однако она находится ближе к Земле и является...

Очищение организма

Очищение организма
Зачем нужно очищение? Дело в том, что мы живем долгие годы в неважных экологических условиях, едим полуфабрикаты, дышим выхлопами машин, да еще и сами курим и выпиваем периодически... Естественно,...

3-дневный детокс в китайском стиле

3-дневный детокс в китайском стиле
3-дневный детокс в китайском стиле. Этот китайский детокс-уикенд предоставляет организму передышку от привычного питания, которое непременно "засоряет" нашу печень, сосуды и...

Физиологический аспект наркомании

Физиологический аспект наркомании
Сначала мы рассмотрим наркотическую зависимость с медицинской точки зрения для лучшего понимания физиологических механизмов формирования и последствий наркомании, а также возможных биологических...

Отношение медицинских организаций

Согласно Позиции Американской Ассоциации Диетологов 2009 года, совместной Позиции Американской Ассоциации Диетологов и Диетологов Канады 2003 года, Позиции Новозеландской Ассоциации Диетологов 2000...

Вегетарианское питание

Большая советская энциклопедия утверждает, что современная наука о питании, опираясь на исследования физиологии и биохимии, рекомендует смешанное питание (растительными и животными продуктами). В...

Виды вегетарианства

Существуют различные типы вегетарианцев, согласно тому, какие другие потребности к еде они имеют, кроме того, что оно исключает мясо: 1. Вегетарианцы в общих чертах (или "лактоововегетарианцы)...

Идеальный возраст для рождения ребенка

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она начинает задумываться о детях. Каждый организм уникален, поэтому биологические часики начинают тикать у каждого в свое время. Но вопрос...

Проблемы охраны репродуктивного здоровья женщин

В современных социально-экономических условиях, которые характеризуются высоким уровнем заболеваемости и общей смертности населения, снижением рождаемости и ухудшением здоровья детей, проблемы...

Возрастные периоды женщины, связанные с репродуктивной функцией

В зависимости от выполнения репродуктивной функции жизнь любой женщины можно разделить на такие периоды: период детства, полового созревания, репродуктивный (детородный) период, климактерический...

Влияние наркотиков на моральный облик подростка

Немаловажным фактором влияния среды на риск формирования наркомании является ситуация в обществе. Сегодня большинство социологических теорий связывают распространение девиантных форм поведения (а...

Причины употребления наркотиков подростками

Издавна предпринимались попытки понять, почему люди приводят себя в состояние одурма­нивания и опьянения, что заставляет их добро­вольно отдаваться неконтролируемой стихии без­умия. Это...

Лікувальна терапія

Терапію проводять з урахуванням типу ВСД. Лікування включає комплекс немедикаментозних і медикаментозних засобів. Велике значення має нормалізація навантажень, відпочинку, режиму дня. До раціону...

Методика застосування точкового масажу при ВСД

Точковий масаж при вегето-судинній дистонії використовують як допоміжний спосіб подолання захворювання, а саме, ним зменшують негативний вплив симптоматичних чинників. Виділяють дві локальні зони...

Лікувальна фізкультура та фізіологічні методи при ВСД

Вірний засіб від вегетативних порушень - щоденний контрастний душ, фізична активність (особливо плавання, ходьба, біг, лижі й аеробіка), спеціальна дієта з підвищеним вмістом калію (його багато в...

Лікування ВСД

Лікування вегето-судинної дистонії проводять педіатр разом з невропатологом і кардіоревматологом. Враховують етіологію і патогенез ВСД у певної дитини. Лікування треба починати якомога раніше,...

Розлади сприйняття. Дереалізація та змінений стан свідомості.

При розгляді питань впливу ВСД на життєдіяльність можна розглянути тему розладів сприйняття. Розлади сприйняття присутні при специфічних проявах ВСД. Хоча галюцинації тут зустрічаються вкрай...

Симптоматика ВСД та вікові фізіологічні прояви

Основна група симптомів Клінічні симптоми ВСД різноманітні. При ваготонії діти легко червоніють і бліднуть, кисті рук у них холодні, вологі, ціанотичні, відмічаються мармуровість шкіри, різко...

Головні клінічні синдроми

Синдром вегетативної дисфункції об’єднує симпатичні, парасимпатичні та змішані симптомокомплекси, які мають генералізований, системний чи локальний характер, що проявляється перманентно або...

Клінічний прояв хвороби та діагностика

Розрізняють вегетосудинні порушення за симпатотонічним, ваготонічним та змішаним типами. За характером перебігу: латентний, перманентний і пароксизмальний типи. За видом пароксизму:...

Основні значення зовнішніх факторів

Психоемоційне напруження у дітей удома (алкоголізм у сім'ї, жорстокість рідних) або в школі (конфлікти з учителями, товаришами), розумова перевтома, хронічні захворювання і вогнища інфекції,...

Роль внутрішніх факторів

Спадкова схильність до ВСД: конституційні особливості діяльності ВНС, спадкова дизавтономія, підвищена чутливість судин до гуморальних впливів. Вплив спадковості тут позначається тим що організм...

Фактори що сприяють становленню та розвитку захворювання

Причини виникнення ВСД можуть сильно відрізнятись, однак основними вважають спадкові порушення і особливості в функціях і структурі відділів вегетативної нервової системи. Частіше всього вони...

Сутність захворювання та основні характеристики

Вегетосудинна дистонія (ВСД) — це стан, що виникає внаслідок порушення вегетативної регуляції серця, судин, внутрішніх органів, ендокринних залоз, зв'язане з первинними або вторинними...

Литература по психическому здоровью

1. Алиев Х.М. Ключ к себе: Этюды о саморегуляции. [Текст]/ - М.: Мол. гвардия, 1990. - 223 с. 2. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно - историческое понимание развития человека [Текст]/...

Пути сохранения и приумножения психического здоровья

Человек здоровой психики - это прежде всего человек воспитанный, социально хорошо адаптированный, не совершающий действий, противоречащих принятым в обществе нормам поведения. Позитивно настроенные...

Критерии и нормы психологического здоровья

Всемирная организация здравоохранения характеризует психическое здоровье, как: состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными...

Понятие о психическом здоровье

Психическое здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, - это состояние, способствующее наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека. Проблема...

Понятие об искусственном аборте, его последствиях

Аборт (лат. abortus – выкидыш) – прерывание беременности в сроки до 28 недель (т.е. до момента, когда возможно рождение жизнеспособного плода). Аборт по характеру возникновения может...

Медико-психологические основы полового воспитания

Суть полового воспитания сводится к тому, чтобы подготовить к взрослой жизни здоровых мужчин и женщин, способных адекватно осознавать свои физические и психологические особенности, устанавливать...

Лечебное голодание

Способность переносить относительно длительные периоды голодания человек унаследовал от своих далеких предков. Не только врачи древности, но и многие известные люди того времени знали о лечебном...

Понятие о лечебном питании

Лечебное питание, диетотерапия (греч. diaita - режим питания и therapeia - лечение) – это питание, в полной мере соответствующее потребностям больного организма в пищевых веществах и...

Биологически активные добавки к пище

Биологически активные пищевые добавки (БАДП) с каждым днем все больше входят в жизнь. В наши дни эти средства, выпускающиеся в виде таблеток, капсул, настоек и бальзамов, стали массовым атрибутом...

Десинхроз как патологическое состояние

При изучении биологических ритмов сформулировано новое понятие о десинхронозе как патологическом состоянии, связанном с нарушением индивидуальных биоритмов человека. Продолжается дискуссия о том,...

Концепция о трех ритмах (теория «критических» дней)

На протяжении многих лет в психологии, физиологии, спорте и других областях науки проводятся исследования по изучению месячных биоритмов. В результате в первой половине ХХ века была создана...

Многолетние ритмы

Многолетние ритмы – это ритмические процессы в организме человека с периодом в несколько лет. Например, по данным Пэрна взлет творческой активности, «усиление духовной жизни и...

Сезонные (годовые) ритмы

Сезонные (годовые) ритмы – это окологодовые колебания показателей гомеостаза организма, которые вызываются сезонными изменениями внешней среды (прежде всего освещенности, температуры, спектра...

Месячные биоритмы

Месячные биоритмы человека, в отличие от недельных, являются природными. На протяжении месяца систематически изменяется взаиморасположение Луны и Солнца. В соответствие с этим происходят колебания...

Недельные биоритмы работоспособности

Считают, что они были искусственно выработаны человечеством для удобства общения, т.к. в природе нет недельных циклов. Семидневная неделя (чередование 6 дней работы и 1 дня отдыха) создавалась...

Ритм потребности организма в питательных веществах

Ритм потребности организма в питательных веществах является также внутренне присущим организму человека. В пользу этого свидетельствует целый ряд косвенных и прямых аргументов. Так, при голодании...

Ритм работоспособности

Работоспособность человека чаще всего изменяется по М-образной кривой – физиологической кривой работоспособности. На ней отчетливо прослеживаются два главных периода активности, когда уровень...

Классификация биоритмов

Биологические ритмы принято делить на Þнеадаптивные, те, которые не обеспечивают адаптацию организма к изменениям окружающей среды. Такие ритмы обусловлены закономерностями протекания...

Понятие о биологических ритмах человека

Как известно, одна из задач валеологии как науки – это оптимизация связи (отношений) человека с природой. Среди различных аспектов этой проблемы «человек и природа» немаловажным...

Профилактика наследственных и врожденных заболеваний

Большинство наследственных заболеваний не излечиваются. Поэтому необходимо стараться предотвратить их появление. Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение...

Особенности клинических проявлений некоторых наследственных заболеваний

Хромосомные заболевания – это большая группа врожденных наследственных заболеваний, возникающих в результате количественных или структурных нарушений в хромосомах человека (половых или...

2. Классификация наследственных заболеваний

Все заболевания, связанные с наследственными факторами, в зависимости от роли среды в развитии наследственных изменений условно можно разделить на 3 группы: 1. Наследственные болезни прямого эффекта...

Наследственные заболевания

Наследственные заболевания – это заболевания, вызываемые нарушениями в генетическом аппарате половых клеток одного из родителей или у более отдаленных предков. Однако совсем недавно выделена...

Понятие о наследственности и изменчивости, их значение в воспроизведении здоровья

На биологическом уровне функционирования у человека имеются две задачи – выжить и произвести себе подобных. Реализация первой задачи сопряжена с такими валеологическими понятиями, как...

Электромагнитное загрязнение

Естественными источниками такого загрязнения являются постоянное электрическое и магнитное поля Земли, радиоволны, генерируемые космическими источниками ( Солнце, звезды),электрические процессы в...

Виды физического загрязнения окружающей среды и их влияние на организм человека

Физическое загрязнение – это загрязнение, связанное с изменением физических параметров окружающей среды. В зависимости от того, какие именно параметры превышают ПДК, различают следующие...

Антимикробные свойства пищи

Микроорганизмы Нутриенты (пищевые вещества) Стафилококки Малина, земляника, черника, клюква, морковь, свекла, баклажаны, фасоль, черноплодная рябина, цитрусовые, календула, кумыс,...

Биологическое загрязнение и здоровье человека

Биологическое загрязнение- это увеличение количества болезнетворных микроорганизмов, вирусов, гельминтов, простейших в окружающей среде , чаще всего в атмосфере, воде, почве, а также они могут...

Понятие об эндоэкологической болезни, мерах ее профилактики

Химический прессинг на флору, фауну и человека продолжает увеличиваться. Трагедия экологии переросла в трагедия эндоэкологии( приставка «эндо» означает внутри организма). Ученые...

Нитраты

Среди химических веществ, поступающих в организм человека из окружающей среды, серьезную угрозу для его здоровья представляют н и т р а т ы, которые взаимодействуют с гемоглобином крови, образуют...

Способы дополнительной очистки воды в домашних условиях

- Отстаивание воды. Налить в стеклянную или эмалированную посуду воду и оставить открытой в течение 6 – 7 часов. После отстоя использовать две трети жидкости, нижний слой вылить. Вода...

Химическое загрязнение воды

Разрушающим действием на здоровье человека проявляется х и м и ч е с к о е з а г р я з н е н и е в о д ы. Питьевая вода в Николаеве представляет собой химико-микробный коктейль, опасный для здоровья...

Мероприятия, снижающие негативное влияние загрязненного воздуха на организм

1.Научиться самим и научить детей дышать носом, что способствует частичному очищению вдыхаемого воздуха. Устранять любые причины, препятствующие носовому дыханию. 2. Почаще освобождать слизистую...

Химическое загрязнение окружающей среды

Химическое загрязнение окружающей среды несвойственными ей веществами (ксенобиотиками) в настоящее время является наиболее масштабным и значительным. Основными вредными веществами, загрязняющими а т...

Понятие о загрязнении окружающей среды, его источниках, видах

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Общеизвестно, что природа – необходимая среда существования человечества и вместе с тем – источник всех потребляемых им материальных благ. С...

Неврозы и невротические состояния у детей и подростков

Неврозы – наиболее распространенная группа нервно-психических заболеваний у детей. Проявления неврозов у них отличаются большим разнообразием. Причина неврозов – межличностные...

Понятие о психопатиях, их виды, причины, признаки, профилактика

Психопатия (греч.psyche - душа и pathos -страдание) – пограничное нарушение развития личности, отличающееся дисгармонией в эмоциональной и волевой сферах. Это неправильное, болезненное,...

Основные проявления нервно-психических нарушений

В последние годы педагоги и медики обеспокоены ухудшением состояния здоровья школьников, которое тесно с их нервно-психическим статусом: у большинства детей наблюдаются различные формы неврозов и...

Стресс как фактор риска для здоровья

Угрозой физическому и психическому здоровью, социальному благополучию человека нередко является стресс. По данным ВОЗ 45% всех заболеваний связаны со стрессом, а некоторые специалисты считают,...

Понятие о социальном здоровье

Социальное здоровье – состояние организма, определяющее способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье складывается под влиянием родителей, друзей, любимых людей,...

Пути формирования психического здоровья

Целью формирования психического здоровья является гармоничная, мощная и устойчивая личность, способная к социальной адаптации. Основные направления в практике формирования психического здоровья...

Понятие о психическом здоровье, его составляющих

Психическое и социальное здоровье рассматриваются как равноправные статусы комплексного здоровья человека. Психическое здоровье – это состояние головного мозга, обеспечивающее адекватное...

Гиподинамия

Гиподинамия (греч. hypo-под, ниже; dynamis-сила) - нарушение функций организма при ограничении двигательной активности. По заключению ВОЗ гиподинамия бывает у взрослых при сидячей работе (не менее 5...

Факторы риска для здоровья

Физическое здоровье человека зависит от: биологических факторов (наследственность, изменчивость); сложного комплекса социальных условий ( образ жизни, факторы внешней среды, питание и др.) Одни из...

Понятие о здоровом образе жизни

Эксперты ВОЗ в 80-х годах ХХ столетия определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных 4 производные: генетические...

"Третье состояние" человека

«Третье» состояние - это состояние человека, промежуточное между здоровьем и болезнью, совмещающее в себе и то и другое, но в то же время ни тем, ни другим не являющееся. Эти состояния...

Понятие о здоровье и болезни

Понятие здоровья является центральным в валеологии. Несмотря на многовековые попытки изучения здоровья человека до сих пор нет четкого общепринятого определения этого понятия. Наиболее приемлемой...

Валеологическая служба

Валеологическая служба - это служба формирования и обеспечения здоровья человека. Она не заменяет медицинскую службу, не является альтернативной ей. · Организация деятельности валеологической...

Валеологическая культура

· Культура здоровья (валеологическая культура) - это часть общей культуры человека, представляет собой сознательную систему действий и отношений к своему здоровью и здоровью других людей,...

Валеология как учебная дисциплина

· Как учебная дисциплина валеология представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни. Она может быть дошкольной, школьной, вузовской, поствузовской. · Чем...

Связь валеологии с другими науками

Связь валеологии с другими науками имеет двусторонний характер. Используя данные смежных наук, валеология сама может дать весомые результаты для развития и конкретизации проблем человекознания....

Основные задачи и содержание валеологии

Основные задачи и содержание валеологии: · разработка теоретических представлений о сущности здоровья, о возрастный и адаптационных возможностях организма; · разработка методик...

Валеология как наука, ее цели и содержание

· · ВАЛЕОЛОГИЯ (valeo, латинск. - здравствовать, быть здоровым, logos, греч. - ученье, наука) - наука о здоровье здоровых. Впервые этот термин был введен И.И.Брехманом в 1981-82...

Очень вредные продукты

В то же время пища с высоким содержанием жиров, сахара, животного белка и соли, с низким содержанием в нём клетчатки очень вредна для человека. Усвоение большого количества жиров из мясных и...

Овощи и фрукты, которые моут помочь при разных недугах

В Америке, чистые продукты стоят в 3-5 раза больше, чем продукты, которые проходили переработку (т.е. не поливались химическими средствами). Чистые продукты питания есть также и у нас. Все овощи и...

Продукты, которые мы употребляем

Мы ежедневно употребляем пищу - разнообразную, чаще же, наверное, однообразную (в зависимости от состояния нашего кошелька) и не задумываемся над этим. Но пища не только поддержание нашей жизни, но...

Как сохранить здоровье

Лучшие умы человечества уже очень давно задумывались над вопросами жизни и смерти и искали способы продления жизни человека. Продолжительность жизни человека заложена биологической природой в его...

Репродуктивное здоровье современной женщины

Репродуктивное здоровье современной женщины
В настоящее время все отчетливее осознается, что состояние здоровья женщин является важнейшей основой формирования взаимосвязи передачи из поколения в поколение потенциала жизненных сил и...

Понятие и критерии оценки репродуктивного здоровья

Понятие и критерии оценки репродуктивного здоровья
Понятие и критерии оценки репродуктивного здоровья В настоящее время существуют две основные концепции оценки здоровья. К первой из них относится, ставшая уже традиционной, оценка негативных...

Современные методы контрацепции

Современные методы контрацепции
Контрацепция (лат. contra - против и conceptio - зачатие) – методы и средства предупреждения нежелательной беременности. Контрацепция применяется 1. в качестве средства планирования семьи и...

Причины вегетарианства

Причины вегетарианства
Ниже приведены некоторые из причин, по которым люди становятся вегетарианцами: Этические (моральные) — во избежание страданий животных, их эксплуатации и убийств. Медицинские —...

История вегетарианства

История вегетарианства
Самые древние люди были, скорее всего, вегетарианцами. Они едва ли могли охотиться на зверя, так как у них не было даже самых простых приспособлений, и жили собирательством. Только позже древний...

Что такое лечебное голодание?

Голодание 1. Пост, голодание, РДТ В своем труде "Библейская энциклопедия" (Москва, 1891 г.) ар-химандрит Никифор понятие "Пост" описывает так: " Во время опасности или...

Основные положения очищения организма

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.Способы защиты человека. Ввиду того, что в настоящее время распространено очень много способов очистки организмов от вредных веществ, я думаю, что формирование...

Дом–как среда обитания человека

ДОМ-КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Способы защиты человека от экстремальных воздействий в жилище. Хотя считается, что наш дом - наша крепость, и в нем мы надежно защищены от всяких вредоносных...

Роль пищи в сохранении здоровья

Роль пищи в сохранении здоровья. Само здоровье ничем не является без его содержания, без диагностики здоровья, средств его обеспечения и практики обеспечения здоровья. К наиболее важным средствам...
Понравилось? Поделитесь с друзьями или разместите у себя: